Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 maart 2014

Leegstand in het eigen winkelcentrum

Alle politieke partijen in Uden maken zich zorgen over het Brabantplein en het Mondriaanplein, zo ook D66. Net als vele andere winkelcentra ontkomt het winkelcentrum van Uden niet aan de hedendaagse digitalisering van het koopgedrag en daarmee de toename van de leegstand. Natuurlijk geeft de komst van V&D, H&M en La Place naar Uden een positieve impuls aan het winkelcentrum. Met de realisatie van Hoek Promenade krijgt het beroemde ‘winkelachtje’ haar voltooiing en maakt dit het ‘rondje tweezijdig winkelen’ compleet. Maar dit is nog niet voldoende. Als het aan D66 Uden ligt moet het totale (winkel)centrum een veelzijdige plek worden. Waar ruimte over blijft voor gevarieerde bijzondere en karakteristieke winkels en het kloppend hart vormt om te kunnen ontspannen, te winkelen, te ontmoeten en te wonen.

Partijen vinden wel dat er iets moet gebeuren maar concrete maatregelen horen wij nog onvoldoende. D66 Uden komt met vijf concrete voorstellen die moeten bijdragen aan de bestrijding van de leegstand en een vitaal Udens centrum.

 1. Versoepel bestemmingsplanregels in het (winkel)centrum
  Het moet de vastgoedeigenaar in het centrum makkelijk worden gemaakt om zijn pand van functie te laten veranderen. Bestemmingsplanregels mogen deze verandering niet in de weg zitten, zolang deze verandering bijdraagt aan de diversiteit en verblijfskwaliteit van het centrum. Showrooms, webshops en detailhandel met productiebedrijf moeten zich makkelijk in het centrum kunnen vestigen. Zo ook leegstaande kantoorruimten op verdieping herbestemmen voor wonen. Schaf alle overbodige bestemmingsplanregels af die deze veranderingen bemoeilijken.
 2. Maak WOZ-waarden van (winkel)panden openbaar
  Met de komst van de grote ketens maakt D66 zich zorgen over de hoge huurprijzen van de winkelpanden in het centrum van Uden. Deze blijven vaak hoog vanwege onrealistische hoge boekwaarden. Transparantie in WOZ-waarden, dus het openbaar maken ervan, kan er toe leiden dat vastgoedeigenaren hun prijzen verlagen. Huurders zouden gebaat zijn bij instaphuren en omzetgerelateerde huren. Hiermee krijgen kleinere zaken die vaak voor de couleur locale zorgen, meer kansen.
 3. Parkeren op dinsdag en donderdag gratis
  Werk met verschillende parkeertarieven. Betaald parkeren op de marktdag, woensdag, vrijdag en zaterdag is begrijpelijk voor de noodzakelijke parkeerregulering. Maar maak het parkeren op de relatief rustige dinsdag en donderdag gratis. Derhalve een ‘unique selling point’ voor het centrum.
 4. Masterplan koppeling offline aan online winkelen
  Kopen is meer dan ooit een persoonlijke beleving waarbij de consument zijn eigen aankoopmoment bepaalt. Het koopgedrag is niet meer gebonden aan tijd en plaats. Online winkelen koppelen aan offline winkelen is daarom een absolute ‘must’. Voor Uden centrum betekent dat concreet: Wifi, interactieve digitale informatiepalen en een webshop voor het hele winkelcentrum. Een nieuwe centrumorganisatie moet daar vaart mee maken.
 5. Eén centrumorganisatie met één verantwoordelijke wethouder
  Partijen in Uden die direct betrokken zijn bij het centrum zijn versnipperd. Zo zitten gemeente, citymarketeer en centrummanagement niet in één organisatie aan één tafel. Een slechte zaak vindt D66 Uden. In een gemeente als bijvoorbeeld Breda is dat wel het geval. Marktinitiatieven en beleid worden daar beter op elkaar afgestemd en marktkansen sneller gegrepen. Dat zou ook in Uden moeten.

D66 Uden denkt dat al deze maatregelen ertoe bijdragen de leegstand te bestrijden , de couleur locale van het eigen MKB minimaal in stand te houden en zo nodig te versterken en het totale centrumgebied van Uden vitaal te houden.