Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 november 2014

D66 motie : Herinvoeren Wegwijsdag (aangenomen)

Ingediende motie m.b.t. tot het herinvoeren van de Wegwijsdag

Motie D66 – programmabegroting 2015- herinvoeren Wegwijsdag