Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 maart 2017

Themabijeenkomst 7 maart 2017

Maandag 7 maart vond de eerste themabijeenkomst van D66 in het nieuwe jaar plaats, waarbij de Udense leden van D66 met elkaar in gesprek gingen over actuele onderwerpen. Hier een kort verslag van een aantal items die zijn besproken. Hoofdthema van de bijeenkomst was wat D66 kan betekenen voor Ondernemend Uden.

Actueel onderwerp voor Ondernemend Uden is de bereikbaarheid van Uden. De verkeersintensiteit op de N264 vraagt om oplossingen om de doorstroming van het verkeer op termijn te garanderen. Momenteel is een onderzoek gaande waarin een aantal opties wordt onderzocht. Een opwaardering van de N264 en een nieuwe oostelijke randweg voor Uden zijn scenario’s die hierin meegenomen worden. D66 wacht de resultaten van het onderzoek af, voordat zij uitspraken over doet. Belangrijk is wel dat rekening wordt gehouden met eventuele milieueffecten die de verschillende oplossingen met zich meebrengen. Ook het gedrag van chauffeurs is een belangrijke factor. Zo mogelijk zullen zij kiezen voor de kortste weg. Aangezien het een rijksweg betreft, is ook het standpunt dat door de provincie wordt ingenomen van belang.

Verder hebben we gesproken over de problematiek van leegstaande stallen in het buitengebied. De aanwezige leden van D66 vinden dat waar mogelijk de regelgeving ruimhartiger moet worden toegepast. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om op het grondgebied van de leegstaande stallen een beperkt aantal nieuwe woningen te mogen bouwen. Dit levert de agrariër extra inkomsten op en komt de leefbaarheid van het buitengebied ten goede. In de gemeente Bergeijk vindt een dergelijke proef plaats.

In elk geval moet er meer ruimte komen om te experimenteren met de mogelijkheid nieuwe bestemmingen toe te laten. Experimenteerruimte in het Udens centrum bijvoorbeeld. D66 Uden zal ook in het nieuwe verkiezingsprogramma pleiten voor een centrummanagementoverleg met portefeuillehouder als vaste deelnemer in het overleg.

Een ander onderwerp van gesprek: binnen de ruimte die de aanbestedingswet biedt zal aan plaatselijke ondernemers voorkeur gegeven moeten worden om werken in Uden te kunnen verrichten onder het adagium ‘kopen in Uden’. Het is nu al zo dat in de aanbestedingen minimaal 2 plaatselijke bedrijven uitgenodigd worden, maar nog te veel werken worden gegund aan bedrijven buiten Uden. Het belang van het Udens bedrijfsleven in de aanbestedingen zal dan ook steeds opnieuw moeten worden benadrukt.

Er is gesproken over de profilering van D66 Uden en de fractie, specifiek naar de leden en de inwoners van Uden toe en de acties om zo veel mogelijk kiezers over te halen om op D66 te stemmen. Op maandelijkse themabijeenkomsten kunnen de leden bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te gaan over lokale en landelijke onderwerpen. Voorgesteld is om daarnaast inloopavonden voor de burgers te organiseren. We starten met een pilot in drie wijken. Deze pilot wordt de komende weken nader uitgewerkt. Ook beginnen we met ‘D66 op bezoek bij bedrijven’ en gaan we het gebruik van social media intensiveren.

Afgesproken is dat de volgende themabijeenkomst wordt gehouden op maandag 27 maart. Voor deze bijeenkomsten worden alle Udense D66 leden uitgenodigd. Ook geïnteresseerde niet-leden zijn welkom. Tijd en locatie van de themabijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.