Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 mei 2017

Themabijeenkomst 1 mei 2017 “Van Transitie naar Transformatie, de zorg over 5 jaar”

Maandag 1 mei 2017 vond de derde themabijeenkomst van D66 plaats. Deze keer nam Gerard Schönfeld, burgerraadslid voor D66 in Uden, de aanwezigen mee in de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein “Van Transitie naar Transformatie, de zorg over 5 jaar”.

Nu de decentralisaties op de terreinen van de Jeugdzorg, WMO, Passend Onderwijs en Participatie bij de gemeenten zijn geland, is het tijd om te kijken waar we staan.
Hoe wordt lokaal de zorg verleend, hoe wordt regionaal samengewerkt, zijn er aandachtspunten die direct moeten worden opgepakt, is de zorg over 5 jaar ook nog betaalbaar, waren onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

Met name is ingezoomd op de gevolgen van de regionale inkoop van zorg en de beperkte sturingsinstrumenten die de Raad heeft om daarop te sturen.
Aan de andere kant werd verkend welke mogelijkheden er lokaal wel zijn om invloed uit te oefenen op de dienstverlening en zorg aan burgers.
Daar liggen volop kansen, maar dan moeten we wel met z’n allen bereid zijn om te investeren in een proces van transitie naar transformatie. Niets doen betekent op termijn een onbetaalbare zorg.

Mede vanwege de vele vragen van de aanwezigen kwamen we aan het eind tijd te kort om alle punten diepgaand te behandelen. Afgesproken is om een van de volgende bijeenkomsten hier op terug te komen.