Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

D66-motie ‘gasloos bouwen bij nieuwbouw’ vrijwel unaniem aangenomen door gemeenteraad van Uden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 6 juli is de D66-motie ‘gasloos bouwen bij nieuwbouw’ vrijwel unaniem aangenomen. Eén raadslid stemde tegen.

D66 is van mening dat op alle nieuwbouwlocaties in Uden vanaf heden gasloos bouwen als uitgangspunt moet worden nagestreefd. Daarnaast moet gasloos bouwen nadrukkelijk bij de uitwerking van het pakket aan duurzaamheidsmaatregelen voor woningbouw worden betrokken.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat gasloos bouwen onder de aankomende energieprestatienormen een verlaging van de woonlast met zich meebrengt. De aanleg van nieuwe gasleidingen zal bij nieuwbouw dan ook een desinvestering zijn.

In de aangenomen motie draagt D66 het College van burgemeester en wethouders tevens op de gemeenteraad uiterlijk het vierde kwartaal van 2017 te informeren over de invoering van het pakket aan duurzaamheidsmaatregelen.