Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Even voorstellen: Marloes van Gils

 

MarloesgaatervoorMijn naam is Marloes van Gils.

Ik woon met veel plezier in de wijk de Hoeven en ben sinds kort werkzaam als jurist inkoop van diensten en producten bij Heijmans te Rosmalen.

Ik vind goed onderwijs en een breed aanbod voor de toekomst van alle Udenaren van belang. De gemeente kan daar veel aan bijdragen. Niet alleen door goede huisvesting ter beschikking te stellen maar ook door te investeren in cultuureducatie en bewegingsonderwijs. Door de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven te stimuleren, door zelf het goede voorbeeld te geven wanneer het gaat om stages voor jongeren en mensen met een beperking. En ook, door hoger onderwijs naar Uden te halen.

In Uden is het goed wonen en leven. Met veel groen en goede sportvoorzieningen. De vraag naar woningen neemt daardoor toe. Jammer genoeg moeten steeds meer mensen wachten op een passende woning. Ik vind dat dit tekort zo snel mogelijk moet worden weggewerkt. D66 maakt zich daarom sterk voor meer betaalbare en energie-neutrale woningen. D66 wil bovendien een fonds opzetten waaruit bewoners kunnen lenen voor investeringen in duurzame energieopwekking. En, D66 wil inwoners de mogelijkheid  bieden mede-eigenaar te worden van het zonnepark op Hoogveld-Zuid.

Iedereen moet de kans krijgen mee te doen. Wie dat niet op eigen kracht kan vanwege handicap, ouderdom  of omdat het juist om kwetsbare jonge kinderen gaat verdient extra aandacht en zorg van de gemeente. Ook daar wil ik me als D66 raadslid de komende tijd hard voor maken.

 

D66 Uden investeert in jouw toekomst!

Marloes van Gils.
Lijst 6 nummer 2

 

Gepubliceerd op 20-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018