Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Met plezier presenteren we het verkiezingsprogramma
voor onze mooie gemeente Uden. Een prachtige
woongemeente met een hoog voorzieningenniveau.
Gelegen aan de rand van één de grootste
natuurgebieden van Brabant, de Maashorst.
Met het sociaal-liberale gedachtengoed in ons
achterhoofd hebben wij gesproken met en geluisterd
naar vele inwoners, ondernemers, medewerkers van
instellingen en onze leden.
D66 Uden kiest voor een prettig en gezond leefklimaat
in Uden, Volkel en Odiliapeel. Met een overheid die inwoners, instellingen en ondernemers
stimuleert en kansen biedt. Een overheid die proactief zaken oppakt en helpt waar het nodig
is.

Mensen kunnen echter heel goed bepalen wat goed voor hen is. Dat geldt met name voor
onderwerpen die hun directe omgeving of de gemeente aangaan. D66 Uden vindt het
belangrijk om veel meer gebruik te maken van kennis en ideeën in onze samenleving. Die
betrokkenheid staat in ons programma centraal.
Wij staan voor kansen voor iedereen. We proberen ideeën uit en zijn niet bang om keuzes
te maken of nieuwe denkrichtingen voor te leggen. Altijd met gezond verstand, altijd met
oog voor de ander én altijd met de vrijheid van ieder mens als belangrijke pijler van ons
gedachtengoed.

Kies je voor een optimistische toekomst vol creativiteit en lef?
D66 Uden gaat investeren in die toekomst, jouw toekomst!
Dit programma laat zien hoe we dat willen bereiken.

Matthie van Merwerode
Lijsttrekker D66 Uden

Gepubliceerd op 25-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018