Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur en sport

Sport en beweging is belangrijk voor zowel fysieke als mentale gezondheid. D66 wil dat iedereen alle mogelijke kansen krijgt om te sporten en deel uit te maken van een sportief verenigingsleven. Voor sport geldt vooral “jong geleerd is oud gedaan”. Kinderen verdienen dan ook extra aandacht, gymles is voor ons dan ook een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding.

Cultuur draagt, evenals sport, bij aan de ontplooiing van mensen en is eveneens een verbindende factor tussen mensen.

D66 wil dat de gemeente verenigingen en stichtingen op gebied van sport en cultuur, ondersteunt om zelfredzaam te zijn. De gemeente kan hierin bemiddelen, initiëren en faciliteren.

"Een prettige omgeving waarbij iedereen gelijke kansen krijgt, dat is waar D66 voor staat."