Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame economie

D66 pleit voor het verder stimuleren van de economische bedrijvigheid in de gemeente. Daarbij kunnen economie en duurzaamheid heel goed hand in hand gaan. D66 wil dan ook dat de gemeente duurzame innovaties vanuit het bedrijfsleven optimaal faciliteert.

Voor D66 staan mens en leefbaarheid voorop. Besluiten van nu mogen geen negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van toekomstige generaties. Wij noemen dit duurzame politiek. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ondersteunen van zelf energie op te wekken, investeren in onderwijs en zorgen voor elkaar.

"D66 heeft het vertrouwen dat we samen veel meer kunnen."