Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gemeentelijke Organisatie

D66 vindt dat Uden die taken moet krijgen die wij efficiënt en effectief zelf voor onze burgers kunnen organiseren.

Wel of niet opschalen is afhankelijk van eventueel te behalen voordelen op onder meer bestuurskracht, financieel draagvlak, dienstverlening aan inwoners en de lobbykracht die de gemeente kan uitoefenen namens het bedrijfsleven. Pas als op al deze onderdelen voordelen zijn te behalen, is D66 voor een zorgvuldig proces van opschalen.

We kunnen op korte termijn veel winst behalen door de vele gemeenschappelijke regelingen met onze buurgemeenten te vereenvoudigen en samenwerkingsverbanden te intensiveren. Wij houden daarbij altijd voor ogen: wat is het beste voor de inwoners en ondernemers van de Gemeente Uden.

"Wat is het beste voor de inwoners en ondernemers van de Gemeente Uden?"