Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs en werk

De Udense jeugd heeft de toekomst. Laten we dan ook maximaal investeren in het onderwijs voor onze jeugd. Op lokaal niveau is de gemeente verantwoordelijk voor deugdelijke onderwijshuisvesting. Laten we deze huisvesting dan ook ter beschikking stellen om iedereen, jong en oud, de gelegenheid te geven een leven lang te leren. In dat kader is de komst van de Volksuniversiteit naar Uden een positieve ontwikkeling.

D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kan deze multifunctionele accommodatie beter inspelen op individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden signaleren.

D66 wil dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs omhoog gaat en opleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt. D66 wil daarom in het VMBO, MBO en HBO een beperkt aantal herkenbare studierichtingen, waarbinnen leerlingen zich geleidelijk kunnen specialiseren. Dat maakt de studiekeuze eenvoudiger, bevordert doorstroom en vermindert het aantal afhakers. Leerlingen die een extra jaar nodig hebben om het niveau te kunnen halen of hun studiekeuze te kunnen maken bieden we die ruimte, net als leerlingen die een internationale stage willen lopen.

"D66 wil dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs omhoog gaat en opleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt."