Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en zorg

Onze maatschappij verandert snel. In elke levenssituatie willen wij zo zelfstandig mogelijk (blijven) wonen. Dat vraagt om een nieuwe aanpak bij het bouwen van woningen en ook de inrichting van wijken. D66 wil iedereen zoveel mogelijk betrekken bij hoe dat er straks uit zal zien.

We dienen steeds meer uit te gaan van de eigen kracht van mensen. Voor D66 betekent het dat mensen ook kansen moeten krijgen. Voor zichzelf en voor mensen die zij steunen en/of door wie zij gesteund worden. Wij willen wonen en zorg anders inrichten door beleid decentraal te organiseren, meer gericht op de Udense wijken. Anders bouwen en onze wijken anders inrichten, maar vooral anders denken.

"D66 wil iedereen zoveel mogelijk betrekken bij hoe dat er straks uit zal zien."